Wij gebruiken cookies om het winkelen bij ons gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies en ons privacy beleid. Klik op het kruisje rechts om deze melding te sluiten.
Kies een houder voor uw telefoon of tablet.
Kies een montagebeugel voor uw auto.
Bestel uw persoonlijke telefoonhouder!
Meer informatie
Minimaliseer uitleg

Disclaimer Telefoonhouderwinkel.nl

Flits e-Commerce (Kamer van Koophandel: 09159021), hierna te noemen Flits, verleent u hierbij toegang tot www.telefoonhouderwinkel.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Flits e-Commerce behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Flits e-Commerce spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Flits e-Commerce. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Flits e-Commerce. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Flits e-Commerce nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Flits e-Commerce. en haar licentiegevers.Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flits e-Commerce, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.